Niemcy Belgia Polska Francja

Podstawa prawna Delegując pracowników celem wykonania usługi na terenie Niemiec, pracodawca musi pamiętać o zgłoszeniu wszystkich delegowanych osób do tamtejszej Dyrekcji Finansów. Zgłoszeniu podlega też miejsce wykonywania pracy. Obowiązek ten wynika z § 18 ustęp 1 Arbeitnehmer-Entsendegesetz – niemieckiej ustawy o delegowaniu pracowników (w skrócie: AEntG). Procedura zgłoszenia Zgłoszenia mogą być dokonywane bezpośrednio w siedzibie Dyrekcji …
Czytaj więcej

Niemiecka ustawa o podatku dochodowym normuje najważniejsze przepisy dotyczące potrącenia podatku od robót budowlanych, które stanowi w Niemczech szczególną formę potrącenia podatku dochodowego. Co to jest potrącenie podatkowe z tytułu robót budowlanych? Odpowiedź jest następująca: jeżeli ktoś świadczy usługi budowlane w Niemczech, to zleceniodawca jest zobowiązany potrącić 15% podatku z rachunku przedsiębiorstwa realizującego usługę budowlaną …
Czytaj więcej

W poniedziałek 9 grudnia 2013 roku, unijni ministrowie ds. pracy doszli do długo wyczekiwanego porozumienia ws. nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Zdecydowała o tym polska delegacja, która wyłamała się z mniejszości blokującej zmiany i przyjęła francuskie propozycje. Nowe przepisy wprowadzają pojęcie tzw. solidarnej odpowiedzialności. Chodzi w niej o to, by za niewywiązanie się z obowiązków, …
Czytaj więcej

Azbest jest naturalnym minerałem włóknistym, który dzięki swoim właściwościom chemicznym i fizycznym, zwłaszcza dużej odporności na wysokie temperatury, był dawniej często używany w różnych sektorach, w tym w sektorze budownictwa. Obecnie stosowanie azbestu jest zakazane z powodu jego szkodliwości dla zdrowia. Wdychanie jego włókien unoszących się w powietrzu w wyniku uszkodzenia materiałów zawierających azbest, może …
Czytaj więcej

Od 1 października 2013 r. w Niemczech obowiązuje zbiorowa minimalna stawka wynagrodzenia dla branży kamieniarstwo i kamienioplastyka. Stanowi ona dwunastą branżową stawkę minimalną obowiązująca na terenie całych Niemiec. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, pracownicy zatrudnieni w tej branży nie mogą zarabiać mniej niż 10,13 € na godzinę w Niemczech Wschodnich i 11,00 € w Niemczech Zachodnich. …
Czytaj więcej

15 października 2013 r. w Luksemburgu miało miejsce spotkanie ministrów pracy Unii Europejskiej, którego celem była dyskusja nt. projektu wprowadzenia zmian w dyrektywie z 1996 r., dotyczącej delegowania pracowników za granicę. Omawiany projekt zakłada zapewnienie lepszej ochrony socjalnej delegowanych pracowników oraz walkę z coraz częstszym łamaniem przepisów związanych z tą formą świadczenia usług. Jednocześnie podkreśla …
Czytaj więcej

Dzięki negocjacjom, które prowadzone były przez strony zbiorowego układu pracy, dnia 1 sierpnia 2013 roku została wprowadzona nowa stawka minimalna w branży budowy rusztowań w Niemczech. Obecnie wynosi ona 10 € za godzinę dla wszystkich grup płacowych i obowiązuje na terenie całego kraju. Dotyczy zakładów pracy branży budowy rusztowań, czyli zakładów, które ze względu na …
Czytaj więcej

Prowadzenie działalności przez przedsiębiorców za granicą wiąże się z pewnym ryzykiem. Chodzi m.in. o niebezpieczeństwo wypadków, którym ulec mogą pracownicy podczas świadczenia usług za granicą. Dlatego warto znać prawa i obowiązki pracodawcy związane z ubezpieczeniem wypadkowym. W stosunku do państw członkowskich Unii Europejskiej wiążące są przepisy rozporządzenia nr 883/2004 oraz 987/2009, które gwarantują przy oddelegowaniu …
Czytaj więcej

Zgodnie z Dyrektywą Rady 93/104/EG czas pracy oznacza każdy okres, podczas którego pracownik wykonuje pracę, jest do dyspozycji pracodawcy i wypełnia swe czynności lub obowiązki, zgodnie z przepisami krajowymi i/lub praktyką krajową. Jeżeli chodzi o Republikę Federalną Niemiec, to czas pracy rozumie się jako czas od początku aż do zakończenia pracy, bez przerw na odpoczynek …
Czytaj więcej

Oddelegowanie pracowników za granicę (ang. Expatriates) stało się rozwiązaniem powszechnie stosowanym w wielu firmach, dzięki postępującej globalizacji i możliwości eksportu usług. Na czas oddelegowania pracownika, pracodawca zobowiązany jest podpisać z nim tzw. umowę o oddelegowaniu, która reguluje prawa i obowiązki podczas świadczenia usług za granicą. Co do zasady pracodawca proponuje pracownikowi kilkumiesięczne albo kilkuletnie zatrudnienie …
Czytaj więcej

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników