Niemcy Belgia Polska Francja

Pomimo skomplikowanej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej w Europie, nastroje panujące w najważniejszych branżach przemysłowych pozostają optymistyczne. Sceptyczne podejście wyrażają natomiast firmy eksportujące towary i usługi. 2014 rok – trudny, ale pod znakiem wzrostu Końcówka roku 2014 minęła pod znakiem kryzysu, wojen i konfliktów zbrojnych. Również gospodarka niemiecka odczuła skutki ww. czynników. Najwięcej niepokoju budzi konflikt …
Czytaj więcej

Wejście Polski do Unii Europejskiej i coraz wyższa mobilność Polaków przyczyniły się do popularyzacji delegowania pracowników za granicę. Od firm budowlanych nie wymaga się już specjalnych pozwoleń na pracę, a procedury związane z eksportem usług nie są tak skomplikowane jak dawniej. Wciąż jednak należy spełniać pewne wymagania stawiane przez zleceniodawców, m.in. co do kwalifikacji, znajomości …
Czytaj więcej

W Niemczech spodziewany jest 3-procentowy wzrost w sektorze budowlanym. Przyczyniło się do tego przede wszystkim budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe. Proporcjonalnie rośnie również liczba zatrudnionych. Dzięki inwestycjom w sektorze budownictwa mieszkaniowego, w ostatnich latach branża ta odnotowuje bardzo dobrą koniunkturę. Do pozytywnej atmosfery na rynku niemieckim przyczyniła się również liczba osób czynnych zawodowo, która w roku …
Czytaj więcej

Od dłuższego czasu pojawiały się sprzeczne opinie dotyczące płacy minimalnej w Niemczech. Na drodze do wprowadzenia minimalnych stawek stały przede wszystkim sprzeczne interesy poszczególnych grup społecznych. W 2015 roku zasady wynagrodzenia w Niemczech będą jednak znacznie bardziej jasne. Wprowadzenie minimalnej stawki uchwalił Bundestag. Przepisy regulujące poziom minimalnego wynagrodzenie w wysokości 8,5 EUR za godzinę wejdą …
Czytaj więcej

Pracownicy budowlani z krajów unijnych Europy Środkowej, w tym również z Polski, mogą legalnie pracować w Niemczech i oferować swoje usługi budowlane na terenie całego kraju. Oczywiście najlepiej jest, jeśli wszystko przebiega bez zakłóceń. Jeśli jednak przyjrzymy się nieco bliżej ustawom prawnym, możemy napotkać pewne trudności.  Swoboda świadczenia usług, jako jedna z 4 podstawowych swobód, …
Czytaj więcej

W 2014 r. najniższa podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych za granicę wzrosła o 33 zł w stosunku do roku ubiegłego i wynosi obecnie 3.746 zł. Od tej kwoty pracodawca musi więc opłacać składki ubezpieczeniowe do ZUS. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy PDOF (Ustawa o podatku dochodowym od osób …
Czytaj więcej

Firma delegująca pracowników celem świadczenia usług budowlanych na terenie Niemiec, jak również firma zlecająca projekt zagranicznemu podwykonawcy, musi zapoznać się z prawami i obowiązkami wynikającymi z takiej współpracy. Szczególnie ostrożny musi być zleceniodawca, ponieważ nowe przepisy wprowadzają m.in. mechanizm solidarnej odpowiedzialności wykonawców, przewidujący np. kary dla firm zamawiających usługi, jeśli podwykonawca nie płaci wynagrodzeń delegowanym …
Czytaj więcej

W Niemczech odpowiedzialność podatkową zagranicznego wykonawcy usług budowlanych przeniesiono na odbiorcę tych usług. Celem takiego działania jest walka z oszustwami podatkowymi, w tym z uchylaniem się od płacenia podatków i pracą “na czarno”. Wysokość podatku budowlanego wynosi 15% wartości wykonywanej usługi. Zleceniodawca potrąca odpowiednią kwotę od rachunku wystawionego przez zleceniobiorcę i przekazuje ją do niemieckiego …
Czytaj więcej

W wyniku negocjacji pomiędzy stronami układów zbiorowych pracy wzrosła wysokość składki do  Niemieckiej Kasy Budownictwa (SOKA-BAU). Dla wszystkich landów wartość została podniesiona o 0,6%, w konsekwencji czego składka ta plasuje się obecnie na poziomie: 20,4% dla starych landów, 17,2% dla nowych landów. Nowa składka obowiązuje również dla Berlina. Wprowadzone podwyżki były konieczne, ponieważ dotychczasowa stawka …
Czytaj więcej

Dotychczas w Niemczech nie obowiązywała jednakowa stawka minimalnego wynagrodzenia. Ustalano ją w tzw. układach zbiorowych w firmach lub gałęziach gospodarki, na podstawie umów między pracodawcą a związkami zawodowymi. To od przebiegu ich negocjacji zależała wysokość branżowego wynagrodzenia minimalnego. Dyskusje na temat wprowadzenia jednakowej płacy minimalnej trwały od dawna. “Za” opowiadali się przede wszystkim przedstawiciele partii …
Czytaj więcej

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników