Niemcy Belgia Polska Francja

Wzrost podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne pracowników delegowanych za granicę

W 2014 r. najniższa podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych za granicę wzrosła o 33 zł w stosunku do roku ubiegłego i wynosi obecnie 3.746 zł. Od tej kwoty pracodawca musi więc opłacać składki ubezpieczeniowe do ZUS.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy PDOF (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych), osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy (z wyłączeniem: wynagrodzenia chorobowego, zasiłków oraz przychodów zwolnionych z oskładkowania). W przedstawiony sposób ustala się też podstawę wymiaru składek na wskazane ubezpieczenia dla pracowników oddelegowanych przez polskiego pracodawcę do pracy za granicą. W ich przypadku w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie uwzględnia się jednak części wynagrodzenia, która odpowiada równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju za każdy dzień pobytu za granicą.

Ustalana w taki sposób podstawa wymiaru składek społecznych pracowników delegowanych, po odliczeniu równowartości diet, nie może być niższa od kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Z ustawy budżetowej na 2014 r. wynika, że wynosi ona 3.746 zł.

Istnieją sytuacje, kiedy podstawa wymiaru składek społecznych pracowników przebywających z polecenia pracodawcy za granicą może być niższa od ustalonej dla nich minimalnej kwoty. Dzieje się tak, jeśli w danym miesiące pracownik:

  • przebywał na zwolnieniu lekarskim,
  • korzystał z urlopu bezpłatnego,
  • rozpoczął lub zakończył pracę za granicą w trakcie miesiąca.

W tych przypadkach najniższa podstawa wymiaru składek ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu.

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników