Niemcy Belgia Polska Francja

Delegowanie pracowników do Niemiec: solidarna odpowiedzialność w sektorze budownictwa

Firma delegująca pracowników celem świadczenia usług budowlanych na terenie Niemiec, jak również firma zlecająca projekt zagranicznemu podwykonawcy, musi zapoznać się z prawami i obowiązkami wynikającymi z takiej współpracy. Szczególnie ostrożny musi być zleceniodawca, ponieważ nowe przepisy wprowadzają m.in. mechanizm solidarnej odpowiedzialności wykonawców, przewidujący np. kary dla firm zamawiających usługi, jeśli podwykonawca nie płaci wynagrodzeń delegowanym pracownikom.

Obowiązująca dyrektywa 96/71/WE nakłada na firmę delegującą pracowników obowiązek wypłaty wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi w Niemczech stawkami minimalnego wynagrodzenia branżowego. Ponadto podwykonawca musi zgłosić oddelegowanie w Dyrekcji Finansów w Kolonii. Poprawność delegowania sprawdza niemiecki urząd celny, Zollamt, który uprawniony jest do przeprowadzania kontroli na budowach, na których zatrudnieni są zagraniczni podwykonawcy. Jeśli odkryte zostaną nieprawidłowości, wówczas odpowiedzialnością obciążony zostaje również niemiecki zleceniodawca.

Solidarna odpowiedzialność dotyczy:

1. zapłaty ewentualnych ogólnie obowiązujących płac ustalonych według zbiorowego układu pracy,

2. podatku od wynagrodzeń,

3. składek na ubezpieczenia społeczne, które zagraniczny przedsiębiorca musi odprowadzić za swoich pracowników.

Przed rozpoczęciem współpracy z podwykonawcą z UE, niemiecki zleceniodawca może więc wymagać przedstawienia dokumentów, które potwierdzałyby wiarygodność przyszłego partnera kontraktu. Jeśli chcesz otrzymać szczegółowe informacje na ten temat, skontaktuj się na z firmą KomFort Polska.

 

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników