Niemcy Belgia Polska Francja

Wejście Polski do Unii Europejskiej i coraz wyższa mobilność Polaków przyczyniły się do popularyzacji delegowania pracowników za granicę. Od firm budowlanych nie wymaga się już specjalnych pozwoleń na pracę, a procedury związane z eksportem usług nie są tak skomplikowane jak dawniej. Wciąż jednak należy spełniać pewne wymagania stawiane przez zleceniodawców, m.in. co do kwalifikacji, znajomości …
Czytaj więcej

Co najmniej 100 tysięcy osób przeszło w pierwszych dniach listopada ulicami Brukseli na znak protestu przeciwko planom oszczędnościowym nowego rządu Belgii.   Demonstracja była odpowiedzią na plany premiera Charlesa Michela, który zaczął swoje urzędowanie 11 października. Zapowiedział m.in. podwyższenie wieku emerytalnego z 65 do 67 lat (począwszy od 2030 r.). Od 2015 r. płace i …
Czytaj więcej

W 2014 r. najniższa podstawa wymiaru składek pracowników delegowanych za granicę wzrosła o 33 zł w stosunku do roku ubiegłego i wynosi obecnie 3.746 zł. Od tej kwoty pracodawca musi więc opłacać składki ubezpieczeniowe do ZUS. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy PDOF (Ustawa o podatku dochodowym od osób …
Czytaj więcej

Ustawa z dnia 8 grudnia 2013 r., wprowadzająca obowiązek rejestracji osób wykonujących prace na określonych budowach, weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. Rejestracja jest wymagana w przypadku projektów, których całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, jest równa lub wyższa kwocie 800 000 euro. Rozwiązanie to zostało wprowadzone, aby ułatwić kontrolę instytucji socjalnych i …
Czytaj więcej

W poniedziałek 9 grudnia 2013 roku, unijni ministrowie ds. pracy doszli do długo wyczekiwanego porozumienia ws. nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Zdecydowała o tym polska delegacja, która wyłamała się z mniejszości blokującej zmiany i przyjęła francuskie propozycje. Nowe przepisy wprowadzają pojęcie tzw. solidarnej odpowiedzialności. Chodzi w niej o to, by za niewywiązanie się z obowiązków, …
Czytaj więcej

Azbest jest naturalnym minerałem włóknistym, który dzięki swoim właściwościom chemicznym i fizycznym, zwłaszcza dużej odporności na wysokie temperatury, był dawniej często używany w różnych sektorach, w tym w sektorze budownictwa. Obecnie stosowanie azbestu jest zakazane z powodu jego szkodliwości dla zdrowia. Wdychanie jego włókien unoszących się w powietrzu w wyniku uszkodzenia materiałów zawierających azbest, może …
Czytaj więcej

15 października 2013 r. w Luksemburgu miało miejsce spotkanie ministrów pracy Unii Europejskiej, którego celem była dyskusja nt. projektu wprowadzenia zmian w dyrektywie z 1996 r., dotyczącej delegowania pracowników za granicę. Omawiany projekt zakłada zapewnienie lepszej ochrony socjalnej delegowanych pracowników oraz walkę z coraz częstszym łamaniem przepisów związanych z tą formą świadczenia usług. Jednocześnie podkreśla …
Czytaj więcej

Prowadzenie działalności przez przedsiębiorców za granicą wiąże się z pewnym ryzykiem. Chodzi m.in. o niebezpieczeństwo wypadków, którym ulec mogą pracownicy podczas świadczenia usług za granicą. Dlatego warto znać prawa i obowiązki pracodawcy związane z ubezpieczeniem wypadkowym. W stosunku do państw członkowskich Unii Europejskiej wiążące są przepisy rozporządzenia nr 883/2004 oraz 987/2009, które gwarantują przy oddelegowaniu …
Czytaj więcej

W ramach walki z nadużyciami w zakresie wypłacanego wynagrodzenia, z dniem 1 września 2013 r. w Belgii została wprowadzona zasada solidarnej odpowiedzialności za wypłatę wynagrodzeń pracownikom. Nowy rozdział dotyczący tych przepisów dołączono do ustawy z dnia 12 kwietnia 1965 r. o ochronie wynagrodzenia pracowników. Ramy prawne zostały stworzone już w marcu 2012 r. w ustawie …
Czytaj więcej

5 lipca 2013 r. po długich negocjacjach między partnerami społecznymi (organizacjami pracodawców i związkami zawodowymi) oraz belgijską Minister Pracy, Monicą De Coninck,  zostało zawarte, a następnie zatwierdzone przez rząd, porozumienie w sprawie ujednolicenia statusu robotnika i pracownika. Wypracowany kompromis ma na celu wyeliminowanie od 1 stycznia 2014 r. dyskryminacji między pracownikiem a robotnikiem z uwagi …
Czytaj więcej

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników