Niemcy Belgia Polska Francja

Niemcy: 3% wzrostu w branży budowlanej

W Niemczech spodziewany jest 3-procentowy wzrost w sektorze budowlanym. Przyczyniło się do tego przede wszystkim budownictwo mieszkaniowe i przemysłowe. Proporcjonalnie rośnie również liczba zatrudnionych.

Dzięki inwestycjom w sektorze budownictwa mieszkaniowego, w ostatnich latach branża ta odnotowuje bardzo dobrą koniunkturę. Do pozytywnej atmosfery na rynku niemieckim przyczyniła się również liczba osób czynnych zawodowo, która w roku 2013 wynosiła 42 miliony, a także korzystne warunki kredytów hipotecznych.

W ubiegłym roku odnotowano w Niemczech wzrost gospodarczy na poziomie 0,4%. Wskaźnik ten okazał się zbyt niski, by oczekiwać pozytywnych impulsów na rynku. W roku 2014 nastąpiła jednak znacząca poprawa nastrojów, zwłaszcza w inżynierii lądowej.

W trzecim kwartale wzrost nowych inwestycji w sektorze publicznym wynosił 9,6%, podczas gdy w pozostałych sektorach – 6,3%. Również w budownictwie komunalnym sytuacja zdecydowanie się poprawia. Równocześnie koalicja rządząca planuje zainwestować w infrastrukturę ok. miliard euro, by dodatkowo przyśpieszyć tempo rozwoju gospodarczego.

Obrót w roku 2013 wynosił 95,3 miliarda i był wyższy o 2,5% w stosunku do roku 2012. W roku 2014 szacowany jest wzrost dochodu na poziomie 3,5 %, co łącznie daje 98,6 miliarda euro.

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników