Niemcy Belgia Polska Francja

Ustawa z dnia 8 grudnia 2013 r., wprowadzająca obowiązek rejestracji osób wykonujących prace na określonych budowach, weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. Rejestracja jest wymagana w przypadku projektów, których całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, jest równa lub wyższa kwocie 800 000 euro. Rozwiązanie to zostało wprowadzone, aby ułatwić kontrolę instytucji socjalnych i …
Czytaj więcej

W Niemczech odpowiedzialność podatkową zagranicznego wykonawcy usług budowlanych przeniesiono na odbiorcę tych usług. Celem takiego działania jest walka z oszustwami podatkowymi, w tym z uchylaniem się od płacenia podatków i pracą “na czarno”. Wysokość podatku budowlanego wynosi 15% wartości wykonywanej usługi. Zleceniodawca potrąca odpowiednią kwotę od rachunku wystawionego przez zleceniobiorcę i przekazuje ją do niemieckiego …
Czytaj więcej

W wyniku negocjacji pomiędzy stronami układów zbiorowych pracy wzrosła wysokość składki do  Niemieckiej Kasy Budownictwa (SOKA-BAU). Dla wszystkich landów wartość została podniesiona o 0,6%, w konsekwencji czego składka ta plasuje się obecnie na poziomie: 20,4% dla starych landów, 17,2% dla nowych landów. Nowa składka obowiązuje również dla Berlina. Wprowadzone podwyżki były konieczne, ponieważ dotychczasowa stawka …
Czytaj więcej

Dotychczas w Niemczech nie obowiązywała jednakowa stawka minimalnego wynagrodzenia. Ustalano ją w tzw. układach zbiorowych w firmach lub gałęziach gospodarki, na podstawie umów między pracodawcą a związkami zawodowymi. To od przebiegu ich negocjacji zależała wysokość branżowego wynagrodzenia minimalnego. Dyskusje na temat wprowadzenia jednakowej płacy minimalnej trwały od dawna. “Za” opowiadali się przede wszystkim przedstawiciele partii …
Czytaj więcej

Z dniem 1 stycznia 2014 r. we Francji wzrosła o 1,1% minimalna stawka godzinowa i osiągnęła tym samym wartość 9,53 EUR*. Dla porównania, w 2013 r. płaca minimalna wynosiła 9,43 EUR i w stosunku do roku wcześniejszego była podwyższona jedynie o 0,3%. Z kolei minimalne wynagrodzenie miesięczne wynosi obecnie 1 445,38 EUR za 35-godzinny tydzień …
Czytaj więcej

Podstawa prawna Delegując pracowników celem wykonania usługi na terenie Niemiec, pracodawca musi pamiętać o zgłoszeniu wszystkich delegowanych osób do tamtejszej Dyrekcji Finansów. Zgłoszeniu podlega też miejsce wykonywania pracy. Obowiązek ten wynika z § 18 ustęp 1 Arbeitnehmer-Entsendegesetz – niemieckiej ustawy o delegowaniu pracowników (w skrócie: AEntG). Procedura zgłoszenia Zgłoszenia mogą być dokonywane bezpośrednio w siedzibie Dyrekcji …
Czytaj więcej

Niemiecka ustawa o podatku dochodowym normuje najważniejsze przepisy dotyczące potrącenia podatku od robót budowlanych, które stanowi w Niemczech szczególną formę potrącenia podatku dochodowego. Co to jest potrącenie podatkowe z tytułu robót budowlanych? Odpowiedź jest następująca: jeżeli ktoś świadczy usługi budowlane w Niemczech, to zleceniodawca jest zobowiązany potrącić 15% podatku z rachunku przedsiębiorstwa realizującego usługę budowlaną …
Czytaj więcej

W poniedziałek 9 grudnia 2013 roku, unijni ministrowie ds. pracy doszli do długo wyczekiwanego porozumienia ws. nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Zdecydowała o tym polska delegacja, która wyłamała się z mniejszości blokującej zmiany i przyjęła francuskie propozycje. Nowe przepisy wprowadzają pojęcie tzw. solidarnej odpowiedzialności. Chodzi w niej o to, by za niewywiązanie się z obowiązków, …
Czytaj więcej

Azbest jest naturalnym minerałem włóknistym, który dzięki swoim właściwościom chemicznym i fizycznym, zwłaszcza dużej odporności na wysokie temperatury, był dawniej często używany w różnych sektorach, w tym w sektorze budownictwa. Obecnie stosowanie azbestu jest zakazane z powodu jego szkodliwości dla zdrowia. Wdychanie jego włókien unoszących się w powietrzu w wyniku uszkodzenia materiałów zawierających azbest, może …
Czytaj więcej

Od 1 października 2013 r. w Niemczech obowiązuje zbiorowa minimalna stawka wynagrodzenia dla branży kamieniarstwo i kamienioplastyka. Stanowi ona dwunastą branżową stawkę minimalną obowiązująca na terenie całych Niemiec. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, pracownicy zatrudnieni w tej branży nie mogą zarabiać mniej niż 10,13 € na godzinę w Niemczech Wschodnich i 11,00 € w Niemczech Zachodnich. …
Czytaj więcej

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników