Niemcy Belgia Polska Francja

Jak dalece stosuje się niemieckie prawo pracy, względnie przepisy o ochronie pracy, do oddelegowanych pracowników? Wprawdzie kontrakt o usługi budowlane podlega co do zasady prawodawstwu polskiego pracodawcy – jeśli chodzi o stosunki zatrudnienia pomiędzy nim a jego oddelegowanymi pracownikami – to jednak pracodawca ten zawsze związany jest z przepisami niemieckiej ustawy o delegowaniu pracowników (AEntG), …
Czytaj więcej

W Komisji Unii Europejskiej prowadzane są obecnie prace nad nową dyrektywą dotyczącą delegowania pracowników za granicę. Projekt tej dyrektywy przewiduje ograniczenie i utrudnienie delegowania pracowników przez firmy z Polski oraz z innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Chociaż celem dyrektywy jest przede wszystkim zapobieganie obchodzeniu czy nadużywaniu przepisów, to polscy przedsiębiorcy najbardziej mogą obawiać się wpływu niektórych …
Czytaj więcej

Ustawa z 31 grudnia 1975r. o podwykonawstwie stanowi, że główny wykonawca musi dopilnować, by inwestor zaakceptował podwykonawcę oraz jego warunki płatności i wyraził zgodę na podpisanie umowy. Aby ograniczyć ryzyko niedokonania płatności dla  podwykonawcy, sytuacji częstej w przypadku niewypłacalności głównego wykonawcy,  prawo wymaga aby zagwarantował on wypłatę kwot należnych podwykonawcy. W ramach zamówienia publicznego, gwarancja …
Czytaj więcej

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej dnia 4 października 2012r. wydał wyrok (sygn. C-115/11)  normujący sytuację w zakresie ubezpieczeń społecznych pracowników oddelegowanych do innego kraju UE. Pytania prejudycjalne do Trybunału wniósł Sąd Apelacyjny – Sąd Pracy w Warszawie, rozpatrujący sprawę spółki Format i Montaże Przemysłowe Spółka z o. o. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie, …
Czytaj więcej

Co może zagraniczny zleceniodawca Z dniem 10 stycznia 2013, w Belgii, wszedł w życie artykuł 21 rozporządzenia z 27 grudnia 2012 roku. Na jego mocy wprowadzono pewne ograniczenia w kwestii dysponowania zagranicznym personelem ze strony zleceniodawcy. Zredukowano również jego prawa do ingerencji w pracę ekipy podwykonawcy. Czemu w praktyce mają służyć takie ograniczenia? Ich celem …
Czytaj więcej

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników