Niemcy Belgia Polska Francja

Strony układu zbiorowego pracy gospodarki budowlanej w Niemczech uregulowały na nowo, ze skutkiem od dnia 01.07.2013 r., układ zbiorowy pracy dotyczący postępowania Kasy urlopowej w branży budowlanej. Zmiany dotyczą kwestii takich jak: Wprowadzenie elektronicznej procedury sprawozdawczej Każdy pracodawca powinien od dnia 01.07.2013 r. wypełniać swój obowiązek zgłoszenia zatrudnianych pracowników do Soka-Bau – Kasy Urlopowej branży …
Czytaj więcej

Dofinansowanie można otrzymać w ramach działania 6.1. “Paszport do eksportu”, które jest częścią Programu Operacyjnego “Innowacyjna Gospodarka” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nabór wniosków prowadzony jest systematycznie od 2009 roku, a rok 2013 jest ostatnim rokiem dotacyjnym, dlatego warto zapoznać się z wymogami formalnymi umożliwiającymi otrzymanie dofinansowania, które w wyniku zmian w rozporządzeniu …
Czytaj więcej

Konfederacja Budownictwa obawia się o utratę miejsc pracy ok. 50 000 pracowników w ciągu najbliższych lat. Ze względu na wolny rynek usług, alternatywne formy zatrudnienia są bardzo często stosowanym rozwiązaniem w wielu sektorach. Podwykonawcza siła robocza, pracownicy niezależni, zagraniczni i tymczasowi są coraz liczniej obecni na budowach w ostatnich latach, gdyż od pewnego czasu Belgia stanowi …
Czytaj więcej

Pomimo faktu, że w obrębie Unii Europejskiej istnieje wolność świadczenia usług, to przy prowadzeniu prac budowlanych oraz montażowych w Niemczech należy przestrzegać kilku wymogów formalnych, które stanowią warunek legalnego oddelegowania. Należą do nich przede wszystkim obowiązki natury administracyjno-prawnej oraz zasady wynikające z przepisów prawa pracy i z ustawy o delegowaniu pracowników (Arbeitnehmerentsendegesetz – AEntG). Pozwolenie …
Czytaj więcej

Opisany poniżej schemat przebiegu współpracy zleceniodawcy z podwykonawcą jest opracowany w ten sposób, aby reguły w nim zawarte pozwalały na realizację projektów budowlanych w atmosferze zaufania i szacunku. Jasno sprecyzowane zasady umożliwiają przedsiębiorcom opracowanie strategii działania, której celem jest usatysfakcjonowanie klienta, a finalnym, namacalnym efektem – poprawa jakości prac zrealizowanych w ustalonym budżecie i planie. …
Czytaj więcej

Pracodawca mający siedzibę poza terytorium Belgii może oddelegować pracowników do tego kraju, przestrzegając obowiązujących tam warunków zatrudnienia. Przez oddelegowanie prawo pracy rozumie sytuację pracownika, który wykonuje pracę tymczasową w Belgii, a zwykle nie pracuje na terytorium belgijski i jest zatrudniony w innym kraju niż Belgia. Pojęcie warunków pracy, wynagrodzenia i zatrudnienia sankcjonowanych karnie w razie …
Czytaj więcej

Do najczęściej ustalanych przez strony umowy o roboty budowlane rodzajów wynagrodzenia należy wynagrodzenie kosztorysowe, ryczałtowe, a także wynagrodzenie według godzin pracy. Rodzaj stosowanego wynagrodzenia ustalany jest przed podpisaniem kontraktu. Wynagrodzenie kosztorysowe Wynagrodzenie kosztorysowe opiera się na zestawieniu cen materiałów potrzebnych do wykonania zlecenia i nakładów pracy ze wskazaniem ich cen jednostkowych. Kosztorys opracowywany jest przez …
Czytaj więcej

Obchodzenie ustawowych wymogów dotyczących pracy w rzemiośle oznacza m.in. nieodprowadzanie składek podatkowych i ubezpieczeniowych na rzecz pracownika. Stanowi to nieuzasadnione i niezgodne z prawem czerpanie korzyści finansowych przez pracodawcę kosztem pracowników, którzy nie otrzymują podstawowego i wymaganego pakietu świadczeń. Zatrudnianie pracowników na czarno, czyli bez odpowiednio sformułowanej umowy na piśmie oraz bez zgłoszenia faktu ich …
Czytaj więcej

Plan Inwestycyjny (PIVERT) przewiduje poprawę warunków energetycznych mieszkań, aby znacznie poprawić ich komfort cieplny, a tym samym obniżyć koszty najmu ponoszone przez mieszkańców, których sytuacja finansowa jest na ogół niekorzystna. Nadrzędnym celem inwestycji jest optymalizacja oszczędności energii. Wyniki wielu badań pokazują bowiem, że zwiększenie poziomu izolacji pozwala znacznie obniżyć koszty energii, co z kolei przyczynia …
Czytaj więcej

Pracownik delegowany do pracy na terenie jednego z krajów Unii Europejskiej powinien przed wyjazdem wystąpić do Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, tzw. EKUZ, która uprawnia do korzystania ze świadczeń zdrowotnych podczas pobytu za granicą. EKUZ została wprowadzona 1 czerwca 2004 r. w niektórych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i …
Czytaj więcej

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników