Niemcy Belgia Polska Francja

Wzrost wysokości składki do Niemieckiej Kasy Budownictwa

W wyniku negocjacji pomiędzy stronami układów zbiorowych pracy wzrosła wysokość składki do  Niemieckiej Kasy Budownictwa (SOKA-BAU). Dla wszystkich landów wartość została podniesiona o 0,6%, w konsekwencji czego składka ta plasuje się obecnie na poziomie:

  • 20,4% dla starych landów,
  • 17,2% dla nowych landów.

Nowa składka obowiązuje również dla Berlina.

Wprowadzone podwyżki były konieczne, ponieważ dotychczasowa stawka nie uwzględniała roszczeń o minimalne wynagrodzenie urlopowe, które obowiązuje  od 01.01.2013 r.

W wyniku przeprowadzonych zmian od 01.01.2014 obowiązują następujące wartości składek na poszczególne świadczenia w zakresie SOKA-BAU:

  • roszczenia urlopowe: 15,30% składki (zanotowany wzrost wynosi 1% i był konieczny, ponieważ dotychczasowa stawka nie obejmowała świadczeń z nowego minimalnego wynagrodzenia urlopowego dla osób pozostających na zwolnieniu chorobowym lub pracujących sezonowo),
  • roszczenia co do wykształcenia zawodowego: 1,90% składki,
  • roszczenia w zakresie emerytury uzupełniającej: 3,2% składki.

Istotne jest, że składka urlopowa obowiązuje zarówno krajowych, jak i zagranicznych pracodawców.

 

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników