Niemcy Belgia Polska Francja

Czy kryzys w UE i konflikt zbrojny na Ukrainie zatrzymają gospodarkę niemiecką w 2015?

Pomimo skomplikowanej sytuacji ekonomicznej i gospodarczej w Europie, nastroje panujące w najważniejszych branżach przemysłowych pozostają optymistyczne. Sceptyczne podejście wyrażają natomiast firmy eksportujące towary i usługi.

2014 rok – trudny, ale pod znakiem wzrostu

Końcówka roku 2014 minęła pod znakiem kryzysu, wojen i konfliktów zbrojnych. Również gospodarka niemiecka odczuła skutki ww. czynników. Najwięcej niepokoju budzi konflikt ukraiński i wynikające z tego sankcje skierowane przeciw Rosji. Dodatkowo sytuację pogarsza strach przed wybuchem kolejnego kryzysu europejskiego. Szczególnie firmy eksportujące towary i usługi z uwagą śledzą przebieg wydarzeń, które mogą mieć wpływ na gospodarkę w 2015 roku. Niskie ceny na surowce czy słaby kurs euro sprzyjają oczywiście koniunkturze, dzięki czemu niemiecka gospodarka mimo spowolnienia przeszła pomyślnie rok 2014. Z kolei wysoka koniunktura na budowę mieszkań w 2014 przyczyniła się do wzrostu o 0,5 procenta w branży budowlanej .

2015 rok – rekordowy odnośnie liczby osób czynnych zawodowo

Wskaźnik osób czynnych zawodowo wzrośnie w roku 2015 o 1,7%, co stanowi potwierdzenie optymistycznych prognoz. Przewidywany jest również wzrost konsumpcji w sektorze prywatnym, który ma wynieść 1,1%. Czynnikiem, który z pewnością przyczynił się do tych pozytywnych zmian są wahania euro, a także spadki cen paliw na rynkach światowych. Prognozowany jest również spadek bezrobocia do 6,6 % w roku 2015. Do połowy roku liczba bezrobotnych powinna zostać zredukowana do 2,9 milionów. Przewidywany jest też wzrost cen o 0,8 % – mniej o 2% w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników