Niemcy Belgia Polska Francja

Certyfikat SCC – dlaczego warto go mieć?

Wejście Polski do Unii Europejskiej i coraz wyższa mobilność Polaków przyczyniły się do popularyzacji delegowania pracowników za granicę. Od firm budowlanych nie wymaga się już specjalnych pozwoleń na pracę, a procedury związane z eksportem usług nie są tak skomplikowane jak dawniej. Wciąż jednak należy spełniać pewne wymagania stawiane przez zleceniodawców, m.in. co do kwalifikacji, znajomości języka, a także posiadanych certyfikatów. Jednym z najbardziej pożądanych jest certyfikat SCC.

Certyfikat SCC – co to takiego?

SCC to skrót określający system zarządzania bezpieczeństwem, zdrowiem i środowiskiem obowiązujący na terenie UE. Certyfikat SCC wymagany jest szczególnie w sytuacji, kiedy inwestorzy zlecają podwykonawcy prace o wysokim stopniu ryzyka. Jest potwierdzeniem znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących na terenie UE. Certyfikat ten jest wymagany przede wszystkim w Holandii, Belgii, Anglii oraz Niemczech (zwłaszcza w sektorze instalacji sanitarnych i elektrycznych).

Na czym polega certyfikacja według wymagań SCC?

Certyfikacja ma na celu ocenę systemu zarządzania podwykonawców w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Obejmuje również analizę i ocenę ryzyka oraz planowania działań korygujących i zapobiegawczych, szkolenia, przygotowanie na sytuacje awaryjne, ochronę zdrowia, prowadzenie inspekcji, itd.

Certyfikacja przedsiębiorstwa jest dwuetapowa: najpierw szkoli się personel zatrudniony przy pracach o zwiększonym ryzyku. Następnie, pracownicy zdają egzamin, po którym otrzymują certyfikaty personalne. Mając certyfikowany personel, przedsiębiorstwo może przystąpić do certyfikacji swojego systemu zarządzania w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska.

Co certyfikat SCC mówi o firmie?

Certyfikat SCC może zwiększyć szanse firmy na realizację kontraktu zagranicznego, ponieważ dla zleceniodawców z UE jego posiadanie mówi wiele o potencjalnym podwykonawcy:

  • Jesteśmy świadomi zagrożeń wynikających ze specyfiki wykonywanej pracy,
  • Posiadamy wiedzę na temat zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom w miejscu pracy,
  • Zlecenia wykonujemy w sposób profesjonalny i rzetelny,
  • Zatrudniamy wysoko wykwalifikowany personel, który przestrzega zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy,
  • Pracujemy zgodnie z wyznaczonymi procedurami bezpieczeństwa.

Certyfikat SCC jest wizytówką firmy i stanowi dowód na spełnienie europejskich wymagań w zakresie BHP i ochrony środowiska. Chcąc eksportować usługi budowlane za granicę, warto więc rozpocząć proces certyfikacyjny.

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników