Niemcy Belgia Polska Francja

Eksportujesz usługi za granicę? Sprawdź przyszłego kontrahenta

Coraz więcej firm budowlanych decyduje się eksportować swoje usługi do innych krajów UE: Francji, Belgii, Niemiec, Holandii. Zmusza ich do tego duża konkurencja na rodzimym rynku i brak rentownych zleceń, kusi możliwość osiągnięcia wyższych przychodów. Realizowanie zleceń dla zagranicznego kontrahenta jest korzystnym działaniem pod warunkiem, że współpracujemy z solidnym i wiarygodnym zleceniodawcą. Jak to sprawdzić?

“Biały wywiad”

To najlepsze narzędzie weryfikacji wiarygodności kontrahenta biznesowego. Polega on na pozyskiwaniu informacji w sposób jawny, ze źródeł, które są ogólnodostępne. Nie dotyczy informacji chronionych czy objętych jakąkolwiek klauzulą.

Jeśli firma decyduje się na samodzielne działanie w zakresie poszukiwania zagranicznych zleceń, przeprowadzenie wywiadu na temat działalności przyszłego kontrahenta jest bezwzględnie wymagane. Sukces kontraktu zależy bowiem w dużej mierze od tego, czy nasz przyszły partner biznesowy prowadzi działalność zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi czy administracyjnymi i czy jest podmiotem wypłacalnym.

Rejestry przedsiębiorców

W rejestrach przedsiębiorców znajdują się podstawowe informacje na temat firmy: rok założenia, wysokość kapitału zakładowego, adres siedziby, dane wspólników, czasem także informacje o procedurach upadłościowych czy windykacyjnych. W większości państw Europejskiego Obrszaru Gospodarzcego dostęp do nich jest bezpłatny. Ważnym źródłem informacji są też rejestry podmiotów będących w upadłości bądź likwidacji. W wielu krajach EOG funkcjonują darmowe internetowe wyszukiwarki tych podmiotów (np. Holandia), w innych trzeba korzystać z serwisów płatnych. W rejestrach podmiotów gospodarczych poza kwestiami dotyczącymi samego bytu danego podmiotu, można uzyskać dostęp do bilansu czy sprawozdań finansowych podmiotów zarejestrowanych w rejestrach przedsiębiorców.

Pomocne w uzyskaniu informacji o zagranicznym kontrahencie są również wywiadownie gospodarcze, konsulaty lub zagraniczne izby handlowe z siedzibą w Polsce.

Numer VAT UE

Przed rozpoczęciem współpracy należy też sprawdzić, czy zagraniczny kontrahent jest podmiotem zarejestrowanym jako podatnik VAT UE. Aby ułatwić zainteresowanym dostęp do tych informacji, stworzony został system VIES (VAT Information Exchange System). Umożliwia on potwierdzenie, czy konkretny numer VAT jest ważny.

Czy wiele firm decyduje się na samodzielne poszukiwanie zagranicznych parterów kontraktu? “Bariera językowa i brak wiedzy na temat aspektów prawnych obowiązujących na terenie innych państw członkowskich to główne przyczyny powstrzymujące polskie firmy przed podjęciem decyzji o eksporcie usług. Nasi klienci często podejmowali wcześniej próbę wejścia na rynek europejski, ale napotkali na trudności na etapie przygotowania dokumentacji lub egzekwowania należności - informuje Małgorzata Grasela, pracownik działu prawnego firmy KomFort Polska, która wspiera firmy w realizacji kontraktów budowlanych na terenie Niemiec, Francji, Belgii – Czasami zamiast podejmować ryzyko, warto więc oddać sprawy w ręce doświadczonych specjalistów, którzy znają prawo i wiedzą, które kontrakty okażą się dla danej firmy rentowne – dodaje.

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników