Niemcy Belgia Polska Francja

W końcu wprowadzono stawki minimalne za godzinę na terenie Niemiec

Od dłuższego czasu pojawiały się sprzeczne opinie dotyczące płacy minimalnej w Niemczech. Na drodze do wprowadzenia minimalnych stawek stały przede wszystkim sprzeczne interesy poszczególnych grup społecznych. W 2015 roku zasady wynagrodzenia w Niemczech będą jednak znacznie bardziej jasne.

Wprowadzenie minimalnej stawki uchwalił Bundestag. Przepisy regulujące poziom minimalnego wynagrodzenie w wysokości 8,5 EUR za godzinę wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015. Dla porównania – stawka minimalna w Polsce wynosi 2,33 EUR.

Od kiedy dokładnie obowiązywać będzie stawka minimalna?

W niektórych przypadkach będą obowiązywać okresy przejściowe do roku 2017. Okres ten może zostać przedłużony o 2 lata i dotyczyć będzie branż, które mają podpisane obowiązujące dłużej umowy o układzie zbiorowym. Koniec roku 2016 jest terminem ostatecznym, od tego momentu obowiązywać będą już stawki minimalne na terenie całego kraju.

Od roku 2016, co 2 lata będzie ustalana minimalna stawka godzinowa. Przyjęcie tej ustawy stanowi historyczny dzień w Niemczech. Dotychczas minimalne płace obejmowały jedynie niektóre branże, natomiast w wielu krajach Unii Europejskiej stawki te zostały wprowadzone już wcześniej i obowiązują od bardzo długiego czasu. Niemcy będą 22 państwem członkowskim Unii Europejskiej, które wprowadziło płacę minimalną.

Jak było do tej pory?

1 sierpnia 2014 minimalne wynagrodzenie za godzinę wynosiło od 7,50 do 13,95 euro. W branży dekarskiej najniższa minimalna stawka to 11,55 euro. Dodatkowo stawki minimalne w głównych branżach budowlanych różniły się i wynosiły odpowiednio:

  • 9,90 euro na godzinę dla pracownika nie wykwalifikowanego na terenie Niemiec,
  • 12,50 euro dla pracownika z kwalifikacjami i czeladników na terenie tzw. starych landów,
  • 10,50 euro w nowych landach,
  • 12,30 euro w Berlinie.

Okres przejściowy, dotyczący wprowadzenia stawek minimalnych, ustalono na 2 lata. Od 1 stycznia 2017 będzie obowiązywać bez ograniczeń minimalne wynagrodzenie na terenie całych Niemiec. Stawka minimalna została wypracowana i ustalona we współpracy między pracodawcą i pracownikiem.

Dlaczego ustalenie stawki minimalnej jest takie ważne?

Praca powinna gwarantować godną i spokojną egzystencję. Z drugiej strony należy dążyć do zrównoważonej proporcji między wynagrodzeniem i produktywnością. Ten kompromis regulują partnerzy społeczni w ramach układu zbiorowego pracy. Wprowadzenie powszechnie obowiązującego wynagrodzenia minimalnego zapewnia stosowną minimalną ochronę pracownika.

Zaplanowane na 1 stycznia 2015 wprowadzenie minimalnej stawki na terenie Niemiec jest już odczuwalne. Zaledwie w ostatnim roku wzrosło znacznie ogólnie obowiązujące minimalne wynagrodzenie między 2% i 14%.  Tylko 11 z 14 branż wynagrodzenie za godzinę przekroczyło wartość 8,50 EUR za godzinę.

Ponadto w niektórych obszarach gospodarki wcielany jest w życie plan stopniowego wyrównywania poziomu płac w Niemczech na podstawie zawartych umów. Zgodnie z życzeniem pracodawców i związków pracowniczych minimalne wynagrodzenie będzie obowiązywać bez wyjątków i ograniczeń od początku 2017, czyli rok wcześniej niż ustalono. Po tym okresie wynagrodzenie minimalne za godzinę będzie odpowiednio podnoszone co 2 lata.

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników