Niemcy Belgia Polska Francja

Porozumienie w sprawie nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników

W poniedziałek 9 grudnia 2013 roku, unijni ministrowie ds. pracy doszli do długo wyczekiwanego porozumienia ws. nowelizacji dyrektywy o delegowaniu pracowników. Zdecydowała o tym polska delegacja, która wyłamała się z mniejszości blokującej zmiany i przyjęła francuskie propozycje.

Nowe przepisy wprowadzają pojęcie tzw. solidarnej odpowiedzialności. Chodzi w niej o to, by za niewywiązanie się z obowiązków, głównie finansowych, wobec pracowników delegowanych przez podwykonawcę był odpowiedzialny również wykonawca. W sektorze budowlanym solidarna odpowiedzialność ma charakter obowiązkowy, przy czym kraje będą mogły zdecydować o wprowadzeniu innych form odpowiedzialności, np. sankcji w postaci nałożenia kary za nieprzestrzeganie zapisów umowy.

W poniedziałek rozwiązana została również kwestia katalogu środków kontroli przedsiębiorców delegujących pracowników. Chodzi np. o obowiązek posiadania określonych i przetłumaczonych dokumentów. Polsce zależało na stworzeniu katalogu zamkniętego środków kontrolnych, by uniemożliwić mnożenie przepisów, które mogą utrudnić delegowanie. To stanowisko popierały również Węgry, Czechy, Irlandia i Wielka Brytania. Ustalono, że do zakmiętego katalogu środków kontroli będzie można wprowadzać nowe, jeśli istniejące okażą się niewystarczające. Będzie jednak istniał obowiązek uzyskania rekomendacji Komisji Europejskiej i poinformowania pozostałych krajów członkowskich.

Polska jest krajem, który w skali roku deleguje największą liczbę pracowników w całej UE – blisko 220 tysięcy. Polacy są delegowani głównie do pracy w sektorze budowlanym i transportowym. Najczęściej wybierany kierunek oddelegowania to Francja, Belgia, Niemcy, Holandia i Dania.  

 

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników