Niemcy Belgia Polska Francja

Podatek od transgranicznych usług budowlanych świadczonych na terenie Niemiec

W Niemczech odpowiedzialność podatkową zagranicznego wykonawcy usług budowlanych przeniesiono na odbiorcę tych usług. Celem takiego działania jest walka z oszustwami podatkowymi, w tym z uchylaniem się od płacenia podatków i pracą “na czarno”.

Wysokość podatku budowlanego wynosi 15% wartości wykonywanej usługi. Zleceniodawca potrąca odpowiednią kwotę od rachunku wystawionego przez zleceniobiorcę i przekazuje ją do niemieckiego Urzędu Skarbowego. Oznacza to, że wykonawca usługi nie otrzymuje pełnej kwoty należności. Jeśli zleceniodawca nie odprowadzi przepisowych 15% z kwoty rachunku do Urzędu Skarbowego, wówczas może zostać ukarany grzywną do 25.000 Euro!  Może on jednak ubiegać się o zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku. Wówczas musi w określonym terminie uzyskać odpowiednie zaświadczenie. Jeżeli minie termin ubiegania się o to zaświadczenie, to odzyskanie podatku jest dalej możliwe.

Przepis o podatku dochodowym od usług budowlanych świadczonych przez zagranicznych zleceniobiorców obowiązuje na terenie Niemiec od 2001 roku. W tym miejscu warto wspomnieć, że w świetle przepisów usługa budowlana to każda usługa, która ma na celu produkcję, naprawę, konserwację lub usunięcie obiektów budowlanych. Definicja usługi budowlanej obejmuje też wszelkie urządzenia związane z glebą oraz wszystkie statyczne urządzenia, które wyprodukowano z materiałów budowlanych lub komponentów budowlanych, np.:

 • urządzenia do zaopatrywania i oczyszczenia działek budowlanych,
 • wzmocnienia skarp,
 • mosty,
 • studnie,
 • oczka wodne (bez obsadzania),
 • budynki,
 • kanały,
 • maszyny i inne urządzenia budowlane, dopóki są one ściśle powiązane z gruntem i ziemią (np. urządzenia energii wiatrowej, wyposażenie oczyszczalni ścieków, słupy energetyczne, tablice reklamowe),
 • wzmocnienia,
 • ulice,
 • tunele,
 • płoty.

Chcesz uzyskać zaległe zwolnienie podatkowe?

Skontaktuj się z firmą KomFort Polska! Pomożemy Ci w przygotowaniu odpowiednich dokumentów, a Twój klient odzyska zapłacony podatek.

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

 • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników