Niemcy Belgia Polska Francja

Obowiązek elektronicznej rejestracji obecności pracowników na budowach wprowadzony w Belgii

Ustawa z dnia 8 grudnia 2013 r., wprowadzająca obowiązek rejestracji osób wykonujących prace na określonych budowach, weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2014 r. Rejestracja jest wymagana w przypadku projektów, których całkowita wartość, z wyłączeniem VAT, jest równa lub wyższa kwocie 800 000 euro. Rozwiązanie to zostało wprowadzone, aby ułatwić kontrolę instytucji socjalnych i podatkowych, a także walkę z nieuczciwą konkurencją.

Pracodawca lub wykonawca, jak również pracownik lub podwykonawca, są w jednakowym stopniu odpowiedzialni za rejestrację obecności osób wykonujących prace budowlane na dużych placach robót. Muszą więc określić, kto z nich dopełni tego obowiązku.

Istnieją cztery różne kanały rejestracji, których można używać zamiennie:

1. Serwis on-line – rejestracji dokonuje się za pomocą aplikacji dostępnej na stronie Belgijskiego Zakładu Zabezpieczenia Społecznego – Checkinatwork.

2. Serwis mobilny – rejestracji dokonuje się za pomocą smartphona lub tabletu, na portalu Belgijskiego Zakładu Zabezpieczenia Społecznego. Istnieje specjalna funkcja znakowania kodów QR, która umożliwia zarejestrowanie danej osoby z deklaracji Limosa L1.

3. Gateway – rejestracji dokonuje się za pomocą komputera, w którym pracownik lub podwykonawca rejestruje się za pomocą numeru Limosa.

4. Serwis web – istniejący system rejestracji, który komunikuje się z serwisem Checkinatwork.

Belgijski Zakład Zabezpieczenia Społecznego (L’ONSS) prowadzi kampanię informacyjną dotyczącą obowiązku rejestracji obecności. L’ONSS kontaktuje się z firmami pracującymi na budowach objętych obowiązkiem rejestracji. Dane czerpie z deklaracji zgłoszenia prac. W pierwszej kolejności kontaktuje się z firmami zleceniodawczymi, następnie z podwykonawcami. L’ONSS prosi firmy o uzupełnienie kwestionariusza, wskazanie kanału, za pomocą którego chcą dokonać rejestracji oraz podanie przewidywanej daty rozpoczęcia rejestracji. Jednocześnie wprowadzono 6-miesięczny okres przejściowy (do 30 września), podczas którego nie będą nakładane kary za brak rejestracji.

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników