Niemcy Belgia Polska Francja

Niemcy – nowa stawka minimalna dla pracowników branży budowy rusztowań

Dzięki negocjacjom, które prowadzone były przez strony zbiorowego układu pracy, dnia 1 sierpnia 2013 roku została wprowadzona nowa stawka minimalna w branży budowy rusztowań w Niemczech. Obecnie wynosi ona 10 € za godzinę dla wszystkich grup płacowych i obowiązuje na terenie całego kraju. Dotyczy zakładów pracy branży budowy rusztowań, czyli zakładów, które ze względu na charakter prowadzonej działalności nastawione są na budowę rusztowań z wykorzystaniem materiałów własnej produkcji lub nabytych.

Nowa regulacja objęła w szczególności te zakłady, które oddają do dyspozycji rusztowania przemysłowe lub podejmują się tzw. logistyki budowy rusztowań, czyli składowania, konserwacji i naprawy, a także załadunku i transportu materiałów pod rusztowania.

Firmy z siedzibą za granicą, które świadczą usługi w Niemczech, także zobowiązane są do przestrzegania nowych stawek minimalnych. Zgodnie z układem zbiorowym pracy będą one obowiązywać do 28 lutego 2014r.

Wprowadzona stawka minimalna obejmuje pracowników przemysłowych. Nowa regulacja nie dotyczy natomiast następujących osób:

  • pracowników, którzy udowodnią, że ukończyli szkołę, szkolenie, studium, staż,
  • pracowników, którzy są aktywni wyłącznie na placu składowym w zakładzie pracy albo pracują “stacjonarnie” w zakładzie pracy, jak również personel sprzątający, który jest zatrudniony do prac sprzątających w pomieszczeniach administracyjnych oraz socjalnych,
  • pracowników umysłowych.

Pracodawcy zobowiązani są do dokumentowania czasu pracy osób zatrudnionych. Dotyczy to zarówno pracodawców niemieckich jak i tych, którzy delegują swoich pracowników do świadczenia usług na terenie Niemiec. Obliguje ich do tego ustawa o oddelegowaniu pracowników (§ 19), która przewiduje, że pracodawcy mają obowiązek zapisywać początek, koniec i czas trwania codziennego czasu pracy pracownika oraz przechowywać te informacje przez co najmniej 2 lata.

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników