Niemcy Belgia Polska Francja

Zasada solidarnej odpowiedzialności za wypłatę wynagrodzeń pracownikom wprowadzona w Belgii

W ramach walki z nadużyciami w zakresie wypłacanego wynagrodzenia, z dniem 1 września 2013 r. w Belgii została wprowadzona zasada solidarnej odpowiedzialności za wypłatę wynagrodzeń pracownikom. Nowy rozdział dotyczący tych przepisów dołączono do ustawy z dnia 12 kwietnia 1965 r. o ochronie wynagrodzenia pracowników. Ramy prawne zostały stworzone już w marcu 2012 r. w ustawie programowej, lecz czasu wymagało wydanie dekretu królewskiego w celu ustalenia sektorów objętych nowymi przepisami.

Nowy system prawny pociąga zleceniodawców, przedsiębiorców oraz podwykonawców do solidarnej odpowiedzialności w zakresie prawidłowego wypłacania wynagrodzeń pracownikom. Stosowany jest on w razie poważnego uchybienia, a mianowicie: kiedy wynagrodzenie pracownika jest niższe od minimalnego wynagrodzenia dla danego sektora. Zasada solidarnej odpowiedzialności dotyczy 9 sektorów objętych ryzykiem, które ujęto w 9 dekretach królewskich z dnia 17 sierpnia 2013 r. Są to:

  • sektor obejmujący usługi dozorowania
  • sektor budowlany
  • sektor energii elektrycznej
  • sektor meblowy i obróbki drewna
  • sektor konstrukcji metalowych, mechanicznych i elektrycznych
  • sektor rolniczy
  • sektor obejmujący usługi porządkowe
  • sektor ogrodniczy
  • handel i przemysł spożywczy

Jednak system solidarnej odpowiedzialności nie ma automatycznego zastosowania. Zleceniodawca, przedsiębiorca lub podwykonawca stają się odpowiedzialni solidarnie za wypłatę wynagrodzenia po upływie 14 dni roboczych od otrzymania formalnego powiadomienia od służb kontrolnych. Powiadomienie to zawiera informacje między innymi o danych personalnych i liczbie pracowników, a także o należnym wynagrodzeniu.

Podsumowując, zasada solidarnej odpowiedzialności za wypłatę wynagrodzeń pracownikom chroni uczciwe przedsiębiorstwa i ma na celu zmniejszenie nieuczciwej konkurencji praktykowanej przez firmy, które wypłacają zbyt niskie wynagrodzenia swoim pracownikom lub zalegają z ich wypłatą.

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników