Niemcy Belgia Polska Francja

Wzrosła stawka minimalna we Francji

Z dniem 1 stycznia 2014 r. we Francji wzrosła o 1,1% minimalna stawka godzinowa i osiągnęła tym samym wartość 9,53 EUR*. Dla porównania, w 2013 r. płaca minimalna wynosiła 9,43 EUR i w stosunku do roku wcześniejszego była podwyższona jedynie o 0,3%. Z kolei minimalne wynagrodzenie miesięczne wynosi obecnie 1 445,38 EUR za 35-godzinny tydzień pracy, co oznacza wzrost równy 15,16 EUR w stosunku do 2013 roku. Według prezydenta Francji, Francois Hollande’a, obecne zmiany są najbardziej znaczące od 2010 r., co ma związek z  niskim poziomem inflacji.

Przestrzeganie minimalnej wysokości wynagrodzenia jest jednym z podstawowych warunków, które pracodawca musi spełnić chcąc delegować pracowników do świadczenia usług budowlanych na terenie Francji. Określa je dyrektywa 96/71/WE z dnia 16 grudnia 1996 r., dotyczącą delegowania pracowników. Ponadto, aby skuteczniej chronić prawa osób delegowanych, Unia Europejska wprowadziła 9 grudnia 2013 r. ZASADĘ SOLIDARNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI zleceniodawcy wobec pracowników świadczących usługi na podstawie delegowania. Polega ona na tym, że jeśli podwykonawca nie wywiąże się z obowiązków wobec swoich pracowników, zwłaszcza w zakresie zapewnienia im minimalnego wynagrodzenia kraju przyjmującego, to podczas kontroli inspekcji pracy odpowiedzialny będzie za to również wykonawca. Zasada ta już obowiązuje w sektorze budowlanym!

*wszystkie prezentowane stawki są stawkami brutto

 

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników