Niemcy Belgia Polska Francja

Plan PIVERT – Renowacja energetyczna mieszkań socjalnych

Plan Inwestycyjny (PIVERT) przewiduje poprawę warunków energetycznych mieszkań, aby znacznie poprawić ich komfort cieplny, a tym samym obniżyć koszty najmu ponoszone przez mieszkańców, których sytuacja finansowa jest na ogół niekorzystna.

Nadrzędnym celem inwestycji jest optymalizacja oszczędności energii. Wyniki wielu badań pokazują bowiem, że zwiększenie poziomu izolacji pozwala znacznie obniżyć koszty energii, co z kolei przyczynia się w znacznym stopniu do powstawania osczędności.

Docelowo plan Pivert ma poprawić izolację i wydajność ponad 10 000 mieszkań między 2011 i 2014 rokiem. Jego inicjatorzy dążą do tego, by zmniejszyć szczególnie wysokie koszty zużycia energii, ponoszone przez najemców mieszkań socjalnych, które stanowią aż 70% czynszu. 400 mln euro przeznaczonych na realizacje planu Pivert zostanie podzielonych w następujący sposób: 60% zostanie przeznaczone na efektywność energetyczną, a 40% na bezpieczeństwo i ochronę lokali. Planowany koszt inwestycji na lokal ma zamknąć się w granicach od 15 000 euro do 50 000 euro.

Podstawowe działania naprawcze, które należy zainicjować w ramach realizacji plau Pivert dotyczą braków w izolacjach dachowych (problem dotyczy 48% istniejących mieszkań), braku szyb zespolonych (30% lokali) lub braku centralnego ogrzewania (29% mieszkań).

Należy sprecyzować, że renowacja nie zostanie ograniczona jedynie do ocieplania budynków. Według projektu dotyczyć będzie również wentylacji, akustyki, obecności azbestu, kwestii zapobiegania pożarom, czy też dostępności lokali dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Przedsięwzięcie to jest częścią priorytetowych kierunków określonych w rocznym planie wzrostu, w szczególności w zakresie wzmacniania mechanizmów wydajności energetycznej i tworzenia miejsc pracy w sektorze budowlanym. Odpowiada to w pełni głównym założeniom inicjatywy „Europa efektywnie wykorzystująca zasoby”, w szczególności w zakresie efektywności energetycznej. Wreszcie, przedsięwzięcie to jest zgodne z założeniami programu „Platforma europejska w walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym”.

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników