Niemcy Belgia Polska Francja

Belgijski sektor budowlany obawia się utraty 50 000 miejsc pracy

Konfederacja Budownictwa obawia się o utratę miejsc pracy ok. 50 000 pracowników w ciągu najbliższych lat. Ze względu na wolny rynek usług, alternatywne formy zatrudnienia są bardzo często stosowanym rozwiązaniem w wielu sektorach. Podwykonawcza siła robocza, pracownicy niezależni, zagraniczni i tymczasowi są coraz liczniej obecni na budowach w ostatnich latach, gdyż od pewnego czasu Belgia stanowi bardzo popularny kierunek wyjazdów w celach zarobkowych. Dodatkowo, okres wypowiedzenia umowy o pracę jest wydłużany, a zjawisko to może przyczynić się do powstania nowego modelu ekonomicznego, katastrofalnego w skutkach dla zatrudnienia.

Struktura rynku pracy w budownictwie jest w fazie zmian: od początku roku 2012 liczba pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę zmniejszyła się o 3 500, podczas gdy pracowników niezależnych znacząco przybyło o prawie 40%. Liczba pracowników delegowanych z zagranicy odnotowała wzrost – 20 000 etatów, według oficjalnych danych. Praca w systemie okresowego zatrudnienia również wzrasta.

Ujednolicenie przepisów, odnoszących się do form zatrudnienia pracowników, wiązałoby się  ze znacznymi kosztami dodatkowymi dla firm budowlanych. Wydłużenie okresu wypowiedzenia skutkowałoby nawet piętnastokrotnie wyższymi kosztami zwolnienia w porównaniu z sytuacją aktualną. W rezultacie, coraz więcej firm budowlanych wybiera alternatywne formy zatrudnienia dla umowy o pracę na czas nieokreślony, takie jak zagraniczna siła robocza, czy pracownicy tymczasowi. Przy zachowaniu tych tendencji istnieje ryzyko zniknięcia nawet  50 000 miejsc pracy w nadchodzących latach, co spowodowałoby utratę przychodów wysokości ponad miliarda euro dla belgijskiego Skarbu Państwa.

Podczas gdy rynek notuje spadek, sektor budowlany przechodzi zmiany. W 2012 roku, prace inżynierii lądowej i wodnej oraz prace budowlane przy budynkach innych niż mieszkalne były jeszcze w stanie utrzymać całkowitą działalność budowlaną, ale Konfederacja Budownictwa prognozuje spadek aktywności o 0,2% w roku 2013. Wśród przewidywanych zmian jest też pięcioprocentowy spadek prac inżynierii lądowej i wodnej oraz zmniejszenie o około 1% aktywności gałęzi renowacji. W przypadku budynków mieszkalnych, prace przy ich budowie odnotują niewielki progres, natomiast prace przy pozostałych typach budynków powinny wzrosnąć o 4%.

W sektorze budowlanym, krótkie okresy wypowiedzenia stanowią pewną formę elastyczności, z której pracownicy chętnie korzystają. Jedynym możliwym rozwiązaniem dla ujednolicenia przepisów jest stosowanie różnej długości okresów wypowiedzenia w zależności od sektora. Terminy te byłyby dłuższe od minimalnych wyznaczonych normami prawnymi, z wyłączeniem tych, obowiązujących w bankowości i ubezpieczeniach.

 

Delegowanie pracownika budowlanego za granicę

  • Legalna praca dla polskich podwykonawców, Pracownik budowlany, Aspekty prawne, Dokumenty do pracy w Unii Europejskiej, Budowy za granicą, Delegowanie pracowników